Socialinė apsauga Norvegijoje

Socialinės ir sveikatos apsaugos sistema šalyje

Dirbant Norvegijoje, Jūsų atžvilgiu galios Norvegijos socialinio draudimo sistema (norv. folketrygden). Visi asmenys, dirbantys ir gyvenantys Norvegijoje, yra automatiškai apdraudžiami. Mokesčius sumoka darbdavys iš Jūsų atlyginimo. Norvegijos socialinis draudimas (folketrygden) apima pašalpas ir išmokas dėl: senatvės pensijos, našlių ir našlaičių pensijos, invalidumo pensijos, įvairios išmokos dėl nedarbingumo, reabilitacijos, profesinių ligų, vienišų tėvų, ligos, gimimo, įvaikinimo, nedarbo, medicininių išlaidų, nėštumo ir gimdymo, mirties ir laidojimo ir kt.

Nuo pat atvykimo gyventi ir darbo Norvegijoje pradžios, Jums pradeda galioti Norvegijos sveikatos draudimo (norv. folketrygden) sistema. Nacionalinė draudimo administracija (norv. Rikstrygdeverket) - tai Norvegijos kompetentingoji įstaiga, į kurią reikėtų kreiptis visais sveikatos draudimo klausimais. Prireikus galima kreiptis ir į vietos draudimo įstaigą (norv. Trygdekontoret). Būtinai pateikite gydytojui savo Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau - ESDK). Labai svarbu, kad Jūsų kortelės galiojimo laikas nebūtų pasibaigęs. Įsidėmėkite, kad visi Jūsų kortelės duomenys yra svarbūs kompensacijai gauti. Norint gauti bendrosios praktikos gydytojo paslaugas, reikia kreiptis į gydytoją, sudariusį sutartį su Valstybine socialinio draudimo valdyba (Rikstrygdeverket) arba su vietos draudimo įstaiga (Trygdekontoret). Pateikite jam savo ESDK bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Vaistus, kuriuos Jums išrašys gydytojas ant mėlynos spalvos recepto, galėsite įsigyti vaistinėse, kartu su receptu pateikę savo ESDK bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Pateikę mėlynąjį receptą, Jūs turėsite primokėti 36 proc. vaistų kainos. Jei neturėsite su savimi ESDK, reikės sumokėti visą kainą. Jei gydytojas Jums išrašė kitos spalvos receptą (pvz., baltą), Jums teks sumokėti visą vaistų kainą. Mokestis už bendrosios praktikos gydytojo paslaugas sudaro apie 114 NOK (Norvegijos krona) dienos metu, apie 168 NOK - vakare, naktį bei savaitgalį. Mokestis už gydytojo iškvietimą į namus sudaro apie 170 NOK dienos metu, apie 290 NOK - vakare, naktį bei savaitgalį. Siuntimą konsultuotis pas gydytoją specialistą išduoda bendrosios praktikos gydytojas. Už gydytojo specialisto paslaugas reikia mokėti apie 201 NOK. Už gydytojo odontologo paslaugas teks sumokėti visą kainą. Vaikams iki 12 metų medicinos paslaugos teikiamos nemokamai.

Ligos atveju, jei negalite ateiti į darbą, privalote apie tai informuoti darbdavį pačią pirmą nebuvimo darbe dieną. Tris dienas galite likti namuose, jei pats raštiškai informuojate darbdavį (norv. egenmelding) – tuo galite pasinaudoti tik 4 kartus per 12 mėn. laikotarpį, tačiau nuo 4 dienos turite gauti pažymą iš gydytojo. “Egenmelding” galima imti atidirbus ne mažiau nei du mėnesius. Jei Jūs mokate mokesčius Norvegijoje ir dirbate Norvegijos įmonėje bent 4 savaites iki daktaro ligos patvirtinimo gavimo, turite teisę gauti ligos pašalpas. Jei darbo metu susižeidžiate, Jūs turite teisę gauti ligos pašalpas nuo pat pirmos dienos. Darbuotojo, kuris neina į darbą dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos, atleisti iš darbo dėl šio sužeidimo negalima pirmuosius 12 jo negalios mėnesių. Išsamesnės informacijos dėl ligos išmokos teiraukitės vietos, kurioje gyvenate, socialinio draudimo institucijoje.

Priverstinės atostogos (norv. Permitering)

Darbdavys turi teisę išleisti darbuotoją priverstinių atostogų, jei įmonėje susidaro ypatinga padėtis, dėl kurios sunku visus darbuotojus aprūpinti darbu, pvz. užsakymų stoka, žaliavų stoka, kitos priežastys – streikas, stichinės nelaimės ir pan. Priverstinės atostogos gali užtrukti ribotą laiką. Darbo vieta išlaikoma ir darbuotojas grąžinamas į savo darbo vietą, kai situacija įmonėje pagerėja. Prieš išleidžiant priverstinių atostogų privaloma: surengti pasitarimą apie būsimas priverstines atostogas su darbuotojų atstovu (norv. tillitsvalgt) ir surašyti šio pasitarimo protokolą, kiekvienam darbuotojui įteikti rašytinį perspėjimą apie būsimas priverstines atostogas (norv. permitteringsvarsel). Atostogos gali prasidėti anksčiausiai po 2 savaičių po rašytinio perspėjimo gavimo. Paprastai į priverstines atostogas išleidžiami neseniai į darbą priimti darbuotojai, tačiau darbdavys turi teisę spęsti savo nuožiūra. Pirmąsias priverstinių atostogų dienas apmoka darbdavys (10 – 15 dienų). Daugiau informacijos gausite www.nav.no.

Norėdami papasakoti savo istoriją, pasidalinti įspūdžiais ar duoti patarimų, išsakyti pastebėjimų arba pateikti naudingos informacijos, prašome užpildyti šią formą.

Įrašykite Jūsų straipsnį, istoriją, patarimą arba komentarą.

Toliau skaitykite

Norvegija